maanantai 5. kesäkuuta 2017

Osaamisen tunnistamista ja hyvää energiaa Haagan toimintakeskuksessa

Haagan toimintakeskuksessa käy kuhina, jokaisessa kerroksessa on väkeä töissä. Vanha talo henkii arvokkuutta ja arvostava suhtautuminen näkyy käytännön työssä vierailijallekin. Nyt toimintakeskuksessa on työtä tekemällä mahdollista saada valtakunnallisen mallin mukainen osaamistodistus, jossa osaaminen tehdään näkyväksi. Tämän tarinan päähenkilö on Mirja Nikiforow, joka työllistyi osaamisen tunnistamisen avulla. Haastattelupäivänä toukokuun lopussa ilma ulkona on synkkä, kylmä ja sateinen, mutta toimintakeskuksessa henkii lämpö, vierailijallekin ojennetaan heti tullessa kuppi kuumaan kahvia.


Opinnollistaminen eli osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi alkoi Niemikotisäätiön Haagan toimintakeskuksessa melkeinpä sattumalta. Työvalmentajana ja ohjaajana työskentelevänä Tarja Alvesalo osallistui erääseen seminaariin Vantaalla syksyllä 2015, jossa Keskuspuiston ammattiopiston lehtori Marjut Nyström puheenvuorossaan kertoi osaamisen tunnistamisesta työpaikoilla. Tarjan mielenkiinto heräsi asiaan ja hän googlaili myöhemmin aihetta löytäen myös Marjutin opinnollistamisen blogin. http://opinnollistaminen.blogspot.fi/
Tarja innostui asiasta ja otti yhteyttä Marjutiin ja pian sovittiinkin ensimmäinen tapaaminen opinnollistamisen käynnistämiseksi. Opinnollistaminen alkoi Tarjan työvalmentajan erikoisammattitutkinto-opintojen opinnäytetyönä, mutta siitä on tarkoitus tehdä osa pysyvää toimintaa Haagan toimintakeskuksessa ja Niemikotisäätiössä.

Työhön ryhdyttiin tekemällä ensin oppimisympäristön tunnistaminen yhdessä oppilaitoksen kanssa. Keskuspuiston ammattiopistosta olivat mukana lehtorit Marjut Nyström ja Heidi Forss. Yhdessä kartoitettiin ja kirjattiin toimintakeskuksen toimintaympäristö, työtehtävät, työtavat sekä käytössä olevat koneet ja laitteet. Sen jälkeen avattiin ammattitaitovaatimukset konkreettisiksi työtehtäviksi. Toimitilahuoltajien perustutkinnosta toimintakeskuksessa voi suorittaa kokonaisuudessaan seuraavia tutkinnonosia: ylläpitosiivous, perussiivous, asiakkaan avustaminen ja ateria- ja kahvilapalvelut. Tarja Alvesalon aloitteesta Niemikotisäätiö liittyi myös Valo Valmennus-verkostoon, jonka avulla saatiin Raision Rasekosta kaksi opettajaa arvioimaan Mirja Nikiforowin näyttöjä. 

Mirja Nikiforow työskentelee Haagan toimintakeskuksessa avustavana ohjaajana. Hän tuli taloon työttömyysjakson jälkeen aluksi työkokeiluun TYP:n (Työvoiman palvelukeskuksen)  asiakkaana kesäkuun alussa 2015.  Työt jatkuivat palkkatuetussa työsuhteessa tammikuun 2017 loppuun saakka, mistä alkaen Mirja palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen ja jatkoa on näillä näkymin ainakin vuoden loppuun. Mirjalla on nyt osaamistodistus taskussa ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Tunnistettu ja tunnustettu osaaminen on tuonut rutkasti itseluottamusta ja Mirja onkin perustanut kotisiivoustiimin Niemikotisäätiölle. Tiimi tulee tekemään perussiivouksia Niemikotisäätiölle ja kotisiivouksia ja mm. ikkunanpesuja avoimilla markkinoilla. Ensimmäisen testiasiakkaan koti onkin jo siivottu hinnoittelun helpottamiseksi. Kysyntää tuntuu olevan mainostamattakin.


Kotisiivouspalvelun ideana on ottaa toimintakeskuksen asiakkaat mukaan töihin. Monet ovat ammattilaisia, työkokemusta löytyy jopa yrittäjänä toimimisesta, mutta muodollinen koulutus puuttuu. Opinnollistamisen avulla osaaminen saadaan näkyväksi. Tarkoitus on luoda asiakkaille polku avoimille työmarkkinoille. Asiakkaat tulevat TYP:stä kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeilusuhteeseen. Opinnollistamisen kautta he voivat saada kotityö- ja puhdistuspalveluiden tutkinnonosista osaamistodistuksen ja sen avulla määräaikaisen palkkatuetun työsuhteen jonka jälkeen tavoitteena on työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tämä on merkittävä askel Niemikotisäätiön palvelutuotteiden kehittämistyössä, Tarja kertoo.


Mirja Nikiforow ja Tarja Alvesalo

Miten opinnollistaminen on vaikuttanut työpaikan toimintaan?

Tarja kertoo, että sillä on ollut valtavan iso merkitys ja se on lisännyt toiminnan laatua. Tutkinnonosien avaamisen myötä toimitilahuollon toiminta tuotiin nykyaikaan ja siitä tuli ammattimaista. Päivitettiin ammattisanastoa, työmenetelmiä, -välineitä ja puhdistusaineita. Työn arvostus nousi, otettiin käyttöön työasut ja nyt ollaan ammattilaisia. Työntekijät itsekin arvostavat enemmän omaa tekemistään. Opinnollistamisesta halutaan tehdä Niemikotisäätiölle palvelutuote, jolle halutaan näkyvyyttä.

Haasteena oli aluksi se, että työtä ei ollut resurssoitu, opinnollistamista opeteltiin yhdessä työtä tehden, kun kaikki oli uutta. Panostus kannatti, sillä Tarja valittiin Niemikotisäätiön 2016 vuoden kuntouttajaksi. Valinta tapahtuu siten, että työkaverit äänestivät joukostaan vuoden kuntouttajan.

Miten opinnollistaminen on sujunut työtekijän näkökulmasta?

Mirja Nikiforow kertoo, että hänellä on ollut hyvää tuuria, että on päässyt töihin. Tähän Tarja toteaa, että se on ollut ihan Mirjan omaa ansiota. Mirjakin on huomannut, että siivoustyön arvostus talossa on noussut. Aikaisemmin siivousta ei juuri arvostettu ja toiminta oli vanhanaikaista. Mirjan ansiosta työtapoja alettiin kehittää ja hän opastaa muitakin työntekijöitä toimimaan oikein. Nyt muutkin jo omalla toiminnallaan pitävät paikkoja paremmin siistinä. Mirjan itseluottamus on noussut ja oman osaamisen näkyväksi tekemisen lisäksi Mirja on loistava työpaikkaohjaaja.

Oppilaitosyhteistyö

Miten yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujunut? Ilman oppilaitosyhteistyötä ei olisi ollut mahdollista tehdä opinnollistamista, yhteistyö on välttämätöntä, Tarja kertoo. Oppimisympäristön tunnistaminen ja tutkinnon osien avaaminen tehtiin yhdessä opettajien kanssa. Tarja on kiitollinen siitä, että hän on aina voinut soittaa ja laittaa viestiä opettajille. Hän on saanut vastauksia kysymyksiin eikä hänen ole tarvinnut jäädä asian kanssa yksin. Lisäksi on ollut opiskelijayhteistyötä, kun Keskuspuiston ammattiopistosta on tullut opiskelijoita työssäoppimimaan. Mirja on toiminut ohjaajana, se on ollut välillä raskastakin, kun opiskelijan ohjaaminen vie aikaa. Pääosin kaikki on sujunut kuitenkin hyvin. Yhteistyö jatkuu edelleen, tästä on hyvä jatkaa. Opettajan näkökulmasta hienointa on, että on voinut omalla toiminnallaan auttaa ihmisiä eteenpäin, oli se sitten työtä, opiskelua tai muuta kehittymistä.

Mirja (oik.) esittelee Marjutille Kotisiivouspalvelun esitettä.


Marjut Nyström
31.5.2017