Opinnollistamisen sanastoa

Opinnollistaminen
 • Erilaisissa oppimisympäristöissä kertyneen osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi
 • Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten vertaaminen toisen asteen ammatillisten tutkintojen perusteisiin (ent. opetussuunnitelma -> opetussuunnitelmaperusteisesta opetuksesta on siirrytty osaamisperusteiseen opetukseen)

Oppimismisympäristöraportti / työympäristön kuvaus
 • työpaikan toimintaympäristön kuvaus
 • työpaikka, jossa tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen on mahdollista suorittaa
 • koneet ja laitteet soveltuvat ammattitaitovaatimusten oppimiseen
 • työturvallisuus on kunnossa
 • ohjaus- ja arviointiosaaminen on riittävää (koulutettu työpaikkaohjaaja)

Osaamisen tunnistaminen
 • osaaminen voidaan tunnistaa esim. havainnoimalla työntekoa työpaikalla
 • osaaminen voidaan tunnistaa myös dokumenttien avulla esim. todistuksen avulla
 • työpaikka voi tunnistaa osaamista

Osaamisen tunnustaminen
 • osaamisen tunnustamisen tekee aina oppilaitos
 • osaaminen voidaan tunnustaa esimerkiksi näytöllä
 
 Osaamistodistus
 • dokumentti osaamisesta
 • myöntäjä on työpaikka/-paja
 • kuvataan osaaminen, ei sitä mitä henkilö ei osaa
 • osaaminen kerrotaan ammattitaitovaatimuksina

Tutkinnon perusteet

Ammattitaitovaatimukset
 • kuvataan mitä opiskelijan pitää osata
 • kriteereissä kuvataan osaamisen taso: T1, T2, H3, H4 ja K5 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä)

Näyttö
 •  kertynyt ammatillinen osaaminen osoitetaan näytöllä
 • osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa
 • osaamisen arvioi ammatillinen opettaja ja työpaikkaohjaaja) 
Työpaikkaohjaaja
 • työpaikan esimies tai työntekijä, joka ohjaa opiskelijan opiskelua koulutussopimuspaikalla
 •  on käynyt työpaikkaohjaajakoulutuksen tai on muulla tavoin saavuttanut riittävän arviointiosaamisen

Ei kommentteja: